3 min čitanja

Izraditi i održavati blog je zanimljiv, ali i dugotrajan posao jer iziskuje mnogo truda i vremena.  Mali broj ljudi nakon započinjanja bloga nastavi pisati,zbog toga što je potrebno uložiti mnogo vremena i potrebna je određena doza kreativnosti. Vrijeme je relativno pa se tako većina blogera izvlači na nedostatak vremena: „Radim osam sati pa nemam vremena pisati.“; „Imao/la sam ispite na faksu.“ – neke su u moru sličnih isprika. Ako zaista volite pisati, blog je prava stvar za vas.


Koraci do uspješnog bloga

 

Postoji više od 100 različitih faktora koji mogu utjecati na to hoće li blog biti uspješan, navest ću nekoliko najvažnijih kako biste obratili veću pažnju na njih. U daljnjem tekstu bit će prikazani koraci do uspješnog bloga.

Odabir teme za blog

 

Prvi i iznimno važan korak je odabir teme. Temu je potrebno izabrati tako da vodimo računa o poznavanju materije i aktualnosti bloga. Nemojte odabrati temu samo zato jer ste primijetili da je moguće zaraditi. Ovo je jedan od najtežih te najznačajnijih dijelova u procesu izrade uspješnog bloga. Ako izaberete neodgovarajuću temu moguće je da sve krene u krivom smjeru, a da to možda primijetite tek za nekoliko mjeseci. Blog mora imati fokus, pazite da ne pišete o širokom spektru tema.

Pravi naslov za blog te ime domene

 

Naslov bloga mora biti prije svega lako pamtljiv, zanimljiv i relevantan korisniku. Pri odabiru domene potrebno je paziti na to da je njen naziv:

·         lako čitljiv

·         da sadrži ključne riječi

·         da ima nastavak .com ili .hr

·          jednostavan za upisivanje

·         lako pamtljiv

·         jedinstven

·         što je moguće kraći

·         da je korisniku tema poznata već pri samom čitanju naziva

·         ne koristi naziv neke već poznate domene

·         konačno, nema brojeva i znakova

Ne pisati blog na postojećim domenama! (Blog.dnevnik.hr, blog.hr itd.)

domene za blog

Dizajn i logo

 

Preporučio bih pisanje bloga u jednom od Joomla ili WordPress predložaka zato jer su jednostavni za izradu i održavanje te konačno nije potrebno prethodno informatičko znanje, možemo izabrati odgovarajući dizajn predloška, također pružaju mogućnost responzivnog dizajna (prilagođavanje rezolucije stranice odgovarajućem uređaju kao što su računalo, dlanovnik, mobitel). Prilikom izrade objava za društvene mreže potrebno je dizajnirati objavu uz pomoć photoshopa (ako niste stručnjak za photoshop, pronađite različite online alate kako bi dizajnirali objavu).

Logo mora biti upečatljiv, smisleno povezan sa brendom koji predstavlja i jednostavan kako bi se lako zapamtio. Obratite pažnju na boju, elemente, font i sklad svega navedenog, također ne bi bilo naodmet utjecati na publiku na podsvjesnoj razini, korištenjem simbola koje će povezati s nečim pozitivnim. Potrebno je da se publika poveže sa logom. Koristite do tri boje sa jednom bojom za pozadinu,  elementi neka budu jednostavni i lako pamtljivi te font čitljiv i u skladu sa konstrukcijom bloga.

Marketing i strategija sadržaja

 

Marketing sadržaja je umjetnost komuniciranja s korisnicima. Srž sadržajne strategije je vjerovanje da ako poslovna djelatnost dosljedno dostavi neprekidne, značajne informacije, kao rezultat čitatelji to na kraju nagraditi vjernošću.

Strategija sadržaja je planiranje relevantnog, aktualnog i nadalje zanimljivog sadržaja. Ponekad je potrebno predvidjeti sadržaj koji će biti interesantan i potrebno je pratiti tredove kako biste imali „svježi „ sadržaj. 

Sadržaj ne smije biti kopiran s neke druge stranice jer će vas Google i njegovi algoritmi penalizirati, također ne smije biti suhoparan. Može biti u obliku teksta, fotografija, videa… Obavezno koristite kvalitetan sadržaj, visoko razlučive fotografije i videa.

Ako planirate svoj blog plasirati na inozemno tržište, odlična ideja je početi pisati na engleskom jeziku, u slučaju da ciljate na regionalno tržište koristite svoj materinji jezik.

Društvene mreže i blog

 

Neki blogeri kažu da ne možete u isto vrijeme biti na više različitih društvenih mreža – ovo nije istina. Uz pomoć online alata kao što su Buffer, Viralheat ili Hootsuite, moguće je uz besplatni račun u isto vrijeme objavljivati na tri ili više različitih društvenih mreža. 

Izaberite društvene mreže koje odgovaraju vašem blogu. Obavezno uključite Facebook jer je najpopularniji na Balkanu, nadalje Tweeter jer ima veliki potencijal, također Google + jer je dobar za SEO (optimizacija web stranica o čemu ću više pisati u sljedećem blogu), LinkedIn jer želite biti prisutni u online poslovnom svijetu i u konačnici Instagram ako imate slikovni sadržaj.

Količina prometa

 

Količina prometa dakle uvelike može utjecati na vašu poziciju na SERP-u. Objavljivanjem na društvenim mrežama uspjet ćete dosegnuti vaše pratitelje. Međutim niti njih neće dosegnuti vaša objava ako ne platite za Facebook oglašavanje.

Kako onda do prometa na stranici?

·       prije svega objavljivanje u različitim relevantnim grupama na društvenim mrežama omogućit će vam da dosegnete nove korisnike weba

·       odgovaranjem pitanja na Quora platformi

·       nadalje objavljivanjem na različitim forumima

·       objavljivanjem na BuzzFeed-u i Reddit-u

·       backlinkingom (građenjem poveznica)

·       guest bloggingom (pišući blogove za druge blogere, organizacije ili web stranice)

·       optimizacijom web-a

Za zaključak podesite svoju domenu kako biste mogli pratiti rezultate uz pomoć Google Analytics-a i Google webmaster tools-a.  Pratite rezultate!

Moj projekt je web stranica Essence of Croatia koja promovira Hrvatsku kao turističku destinaciju i naš cilj je prikazati mjesta koja nisu vidljiva oku „običnog“, neupućenog posjetitelja.  Pratite nas na Facebook-u!