0 min čitanja

Dok hrvatsko gospodarstvo duže vrijeme stagnira, lokalna startup scena je dinamična, no još je vrlo daleko do toga da postane jedan od ključnih generatora domaće ekonomije. Da bi Hrvatska postala „Start-up Nacija“ mora imati brzorastuće gospodarstvo koje pokreće sve svoje potencijale za rast.

Hrvatska treba razviti model nacionalne ekonomije koji će inovativnim pristupom i “start up” mentalitetom osigurati dugoročni poslovni uspjeh i rast za uravnotežen razvoj nacionalne ekonomije, kao i pojedinih gradova i županija.

A za razvoj takvog socioekonomskog razvoja potrebno je jačati višesektorsku suradnju i poticati dijalog između organizacija civilnog društva, jedinica lokalne i regionalne samouprave, i visokoobrazovnih i znanstvenih institucija u Republici Hrvatskoj.

Projekt Start-Up nacija: Hrvatska u misiji razvoja startup scene

Projekt Start-up nacija doprinosi izgradnji kapaciteta javnog i civilnog sektora za kvalitetno prenošenje potreba u društvu i zagovaranje unaprjeđenja javnih politika socioekonomskog razvoja.

Ukupna vrijednost projekta je 2.934.053,36 kuna, a sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u okviru poziva „Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada“. Nositelj projekta je GTF-Inicijativa za održivi rast.