0 min čitanja

Facebook je prijavio patent koji prikupljanje podataka korisnika dovodi na novu razinu. a osnovu fotografija koje oni objavljuju na Facebooku i Instagramu skupljat će se podaci o čitavom kućanstvu, a ne samo o korisniku društvene mreže.

Patent je prijavljen još u svibnju prošle godine, a jučer su javno objavljeni i detalji oko toga kako će ovaj sistem funkcionirati. Sustav će prikupljati podatke na slijedeći način: prepoznavat će se lica i povezivati s drugim korisnicima, te pepoznavati i druga obilježja: IP adrese, hashtagove, dinamiku objavljivanja zajedničkih fotografija, uzajamno komentiranje objava i slično. Na osnovu prikupljenih podataka Facebook želi dobiti širu sliku o korisniku i njegovom kućanstvu.

Kako će Facebook koristiti dobivene podatke?

Za očekivati je da će Facebook prikupljene podatke o kućanstvu koristiti za oglašavanje. Uvid u kućanstvo omogućit će bolju identifikaciju potreba i želja korisnika, i tako omogućiti bolje targetiranje kod plasiranja oglasa.

Ipak, nema službene najave o početku korištenja ove inovacije, kao niti potvrde da će ona realizirati. Suočeni s učestalim sigurnosnim problemima, nadamo se da će prije realizacije ove novosti, najprije posložiti sigurnosne mjere za čuvanje takvih podataka.