0 min čitanja

Nakon analize anketnog upitnika u kojem se izjasnilo 4,6 milijuna Europljana, velike javne rasprave i konzultacija, Europska komisija donijela je svoj konačni prijedlog o pomicanju satova.

Predsjednik Europske Komisije pred Europskim Parlamentom izjasnio se kako je ova praksa zastarjela i prikupljena mišljenja građana EU ukazuju na to da ju je potrebno ukinuti. Prema prijedlogu EK, kazaljke će Europljani pomaknuti još dvaput: u listopadu i ožujku iduće godine. Nakon toga ukinut će se pomicanje satova, a svaka država članica može samostalno odlučiti da li želi ostati u ljetnom ili zimskom računanju vremena.

U državama koje se odluče za zadržavanje zimskog računanja vremena, kazaljke će se pomaknuti još jednom: u listopadu 2019. godine.

Ovaj prijedlog uzima se na razmatranje do ožujka iduće godine, nakon čega će uslijediti konačna odluka Vijeća EU.